Aamsveen

Een bezoek aan het Aamsveen met zijn levend hoogveen is een unieke natuurbeleving!

Gebied

Een bezoek aan het Aamsveen met zijn levend hoogveen is een unieke natuurbeleving die je niet snel zult vergeten. Het Aamsveen behoort tot de weinige overgebleven hoogveengebieden in West-Europa. Vlak na de ijstijden waren grote delen van Oost-Nederland bedekt met hoogveen. Trilveen van dikke, zompige veenmostapijten zo ver het oog reikte. Ruig en nauwelijks toegankelijk. Veel van deze veengebieden zijn ontgonnen om plaats te maken voor landbouw. Het Aamsveen is bewaard gebleven.

Het Aamsveen is zo bijzonder, dat Europa het heeft aangewezen als een Natura 2000-gebied. Het hoogveen zorgt voor een afwisselend leefgebied voor onder andere het heideblauwtje en de welriekende nachtorchis. Natuurliefhebbers genieten van de uitgestrektheid, de rust en van de grote natuurlijke waarde van het Aamsveen.

Foto Ruud Ploeg

Buitengewoon Bijzonder Aamsveen

Het Aamsveen is vanaf circa 5.000 jaar voor Christus gevormd en is uniek vanwege zijn vrijwel ongeschonden overgang - oftewel laggzone - tussen het hoogveen en het dal van de Glanerbeek. Het gebied ligt ten zuidoosten van Enschede en vormt landschappelijk en ecologisch gezien één geheel met het Duitse ‘Natura 2000-Gebiet Amtsvenn-Hündfelder Moor’. In het Aamsveen vind je naast afgegraven hoogveen ook natte broekbossen, heidevelden, veenputten en schraalgrasland. Deze geweldige afwisseling maakt het Aamsveen aantrekkelijk voor mens, plant en dier.

Levensloop van het Aamsveen – volgens Wolter Koning

Het Aamsveen bevat niet alleen een schat aan bijzondere natuur, maar ook heel veel verhalen. Wolter Koning heeft zijn leven lang in en nabij het huidige Natura 2000-gebied geleefd én erin gewerkt als toezichthouder en jachtopziener. Schrijver en vrijwilliger Henk van Gerner sprak hem in 2019 in Glanerbrug, waar hij vele jaren van zijn pensioen genoot. Uit hun gesprek is deze ‘levensloop van het Aamsveen’ ontstaan.

Lees de verhalen hier!

Natura 2000 proces

Het Aamsveen staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw en het toenemende verkeer. Daarom wordt het Aamsveen versterkt. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat de kwetsbare planten en dieren er kunnen blijven leven en ook in de toekomst mensen ervan kunnen blijven genieten.

Stappen tot nu toe

Aanpak laggzone en hoogveen

In juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het inrichtingsplan Natura 2000 Aamsveen goedgekeurd. De uitvoering in de laggzone - het overgangsgebied tussen het hoogveen en het dal van de Glanerbeek - start hierdoor naar verwachting in de tweede helft van 2021. Het hoofddoel van de werkzaamheden is om het totale gebied natter te maken. Dit is hard nodig voor de bijzondere planten die hier voorkomen en voedselarm en kalkrijk water (kwel) nodig hebben voor hun voortbestaan.

En het hoogveen dan?

Natura 2000

Dit natuurgebied is een van de tien natuurgebieden die Landschap Overijssel beheert die zo bijzonder zijn dat ze de Natura 2000-status hebben gekregen. Deze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Dat we deze buitengewoon bijzondere natuur hebben in Overijssel, daar kun je trots op zijn! Elk gebied is (soms beperkt) toegankelijk voor publiek. Je kunt er heerlijk tot rust komen, ontspannen, bewegen en genieten.

Downloads

Bekijk hier meer informatie over het Aamsveen

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?