Aamsveen

Een bezoek aan het Aamsveen met haar levend hoogveen is een unieke natuurbeleving!

Gebied

Een bezoek aan het Aamsveen met haar levend hoogveen is een unieke natuurbeleving die je niet snel zult vergeten. Het Aamsveen behoort tot de weinige overgebleven hoogveengebieden in West-Europa. Vlak na de ijstijden waren grote delen van Oost-Nederland bedekt met hoogveen. Trilveen van dikke, zompige veenmostapijten zo ver het oog reikte. Ruig en nauwelijks toegankelijk. Veel van deze veengebieden zijn ontgonnen om plaats te maken voor landbouw. Het Aamsveen is bewaard gebleven.

Het Aamsveen is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. Mede vanwege de aanwezigheid van dit levend hoogveen. Dit hoogveen zorgt voor een afwisselend leefgebied voor onder andere het heideblauwtje en de welriekende nachtorchis.

Vanwege haar uitgestrektheid, rust en natuurlijke waarde, is het Aamsveen een absolute must-have voor natuurliefhebbers en zeker een bezoek waard!

Foto Ruud Ploeg

Buitengewoon Bijzonder Aamsveen

Het Aamsveen is een veengebied op de Nederlands-Duitse grens aan de westzijde van een lage stuwwal ten zuiden van Enschede. Het Aamsveen is ontstaan na afgraving van grote stukken hoogveen. In het Aamsveen vind je naast afgegraven hoogveen ook natte broekbossen, heidevelden, veenputten en schraalgrasland. Deze geweldige afwisseling maakt het Aamsveen aantrekkelijk voor mens, plant en dier.

Lees meer

Werk aan de winkel

Het Aamsveen staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw en het toenemende verkeer. Daarom gaan we het Aamsveen versterken. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat de kwetsbare planten en dieren er kunnen blijven leven en wij ervan kunnen blijven genieten.

Natura 2000 proces

We zitten bij het Aamsveen momenteel in de onderzoeksfase. In deze fase willen we helder krijgen hoe het complexe systeem functioneert en welke maatregelen nodig zijn om het kwetsbare gebied te beschermen en weerbaarder te maken voor de toekomst. In deze fase voeren we gesprekken met deskundigen, gebruikers en omwonenden.

Lees hier meer over hoe ver we zijn met Natura 2000

Natura 2000

Dit natuurgebied is een van de negen natuurgebieden die Landschap Overijssel beheert die zo bijzonder zijn dat ze de Natura 2000 status hebben gekregen. Deze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Dat we deze buitengewoon bijzondere natuur hebben in Overijssel, daar kun je trots op zijn! Elk gebied is (soms beperkt) toegankelijk voor publiek. Je kunt er heerlijk tot rust komen, ontspannen, bewegen en genieten.

Downloads

Bekijk onderstaand de downloads van het Aamsveen