Twente

Aamsveen

Aamsveen, Clifton Buitink
Aamsveen  Foto Clifton Buitink
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Natuurgebied Aamsveen behoort tot de weinige overgebleven hoogveengebieden in West-Europa. Natuurliefhebbers genieten van de uitgestrektheid, rust en van de grote natuurwaarde van het Aamsveen. Een bezoek aan het gebied met zijn levend hoogveen is een unieke natuurbeleving die je niet snel zult vergeten.

Dikke, zompige veenmostapijten

Het Aamsveen is gevormd vanaf circa 5.000 jaar v.Chr. Vlak na de ijstijden waren grote delen van Oost-Nederland bedekt met hoogveen; trilveen van dikke, zompige veenmostapijten zo ver het oog reikte. Ruig en nauwelijks toegankelijk. Veel van deze veengebieden zijn ontgonnen om plaats te maken voor landbouw. Het Aamsveen is gelukkig bewaard gebleven.

Unieke natuurwaarden

Het gebied is uniek vanwege de vrijwel ongeschonden overgang - oftewel laggzone - tussen het hoogveen en het dal van de Glanerbeek. Het Aamsveen is zo bijzonder, dat het is aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. Het gebied ligt ten zuidoosten van Enschede en vormt landschappelijk en ecologisch gezien één geheel met het Duitse ‘Natura 2000-Gebiet Amtsvenn-Hündfelder Moor’. Naast hoogveen vind je er ook natte broekbossen, heidevelden, veenputten en schraalgrasland. Deze afwisseling maakt het Aamsveen aantrekkelijk voor mens, plant en dier, waaronder het heideblauwtje en de welriekende nachtorchis.

Aamsveen locatiekaartje

Wandelroute

Let op! Langs een deel van de wandelroute (langs de grens met Duitsland) staan oranje paaltjes. Het pad is hier namelijk minder goed herkenbaar. De begroeiing is weggehaald vanwege de voorbereiding van het grensoverschrijdend hoogveenherstel (Aamsveen – Hündfelder Moor). Als je de oranje paaltjes goed volgt en op het pad blijft, kun je hier veilig wandelen. Download de wandelkaart Aamsveen (incl. oranje tracé) via onderstaande button.

Aamsveen
Aamsveen   Foto Clifton Buitink
Aamsveen
Aamsveen  Foto Henny de Joode
Aamsveen
Aamsveen  Foto Clifton Buitink

Hoogveenlandschap

Vroeger bestond bijna de helft van Nederland uit hoogveen. Door ontginning en verdroging is hier nog maar een fractie van over. Op het eerste gezicht verwacht je het misschien niet, maar een hoogveenlandschap is een afwisselend landschap. Het vormt een leefomgeving voor specifieke plant- en diersoorten die de zure en natte omstandigheden nodig hebben. Denk aan lavendelhei, ronde zonnedauw, hoogveenglanslibel, heikikker en de adder. Omdat het gebied nat en ontoegankelijk is, kunnen grondbroeders, zoals de kraanvogel en watersnip, er hun nesten uitbroeden.

Aamsveen Veenmosgrauwkoppen

Natura 2000-herstelmaatregelen

Het Aamsveen staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw en het toenemende verkeer. Daarom wordt het Aamsveen versterkt. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat de kwetsbare planten en dieren er kunnen blijven leven en ook in de toekomst mensen ervan kunnen blijven genieten. In 2021-2022 zijn de eerste grootschalige ingrepen gedaan in de laggzone. Breng je een bezoek aan het Aamsveen, dan zal je dit zeker opvallen. Wil je weten hoe het verder gaat in het Aamsveen? Klik dan op onderstaande link.

Ontdek het Aamsveen

Natuurgebied Aamsveen is zo bijzonder, dat het is aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. Het hoogveen zorgt voor een afwisselend leefgebied voor onder andere het heideblauwtje, welriekende nachtorchis en veenmosgrauwkoppen. Er is ook van alles te doen! Maak een mooie wandeling en beklim de uitkijktoren!

Natuurwerkdag aan de slag in het Aamsveen

Als vrijwilliger actief voor het Aamsveen

Het Aamsveen is een natuurgebied dat nat en slecht begaanbaar is. We zijn dan ook blij dat we bij het beheer een beroep kunnen doen op vrijwilligers. Natuurwerkgroep EnHOe is al decennialang een betrouwbare partner bij het beheer van Aamsveen. Er zijn ook andere vrijwilligers met andere taken actief, zoals voor het gidswerk en de monitoring. Help je ook mee? Lees hier meer over de werkgroep van EnHoe in het Aamsveen. Weten welke mogelijkheden er nog meer zijn om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Landschap Overijssel? Gebruik dan de link hieronder.

Heideblauwtje, Boetelerveld

Help mee; elke m2 telt!

In en rond het Aamsveen hebben we allerlei herstelmaatregelen uitgevoerd. Doelstelling is het natuurgebied weer gezond en veerkrachtig te maken. Wil jij bijdragen aan het behoud en herstel van onze natuurgebieden zoals het Aamsveen? Er zijn allerlei manieren waarop je kunt helpen. Bijvoorbeeld door je in te zetten als vrijwilliger of door donateur te worden. We zijn blij met alle bijdragen, groot en klein. Help je mee?

Schakel marketing cookies in om deze content te tonen

Voor video's maken we o.a. gebruik van YouTube. YouTube plaatst cookies voor het weergeven van relevante video's.

Cookie-instellingen

Eropuit

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!