Beerze is een natuurgebied van ongeveer 400 hectare groot en ligt ten zuiden van de Vecht tussen Ommen en Mariënberg. Je vindt hier niet alleen de mooie stuifzandvaktes met kamduinen en jeneverbesstruwelen, maar ook landgoed Beerze en de cultuurgronden langs de Vecht bij esdorp Beerze. De variatie en vergezichten maken dat Beerze absoluut de moeite van een bezoek waard is!

Stuifzand

Natuurgebied Beerze is heel divers. Naast stuifzand, uitgestrekte oude jeneverbesstruwelen en een langgerekt kamduin, vind je er ook een veenputtencomplex en droge en natte heide. De natuurwaarden zijn er zo hoog, dat Beerze is aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. Door de grote variatie leven er veel verschillende planten en dieren, zoals de adder en het klein blaasjeskruid.

Landgoed Beerze

Temidden van alle landschapstypen ligt het oorspronkelijke 'Landgoed Beerze', bestaande uit een landhuis en landgoedbos. Het dorp Beerze is een mooie en authentieke hoevenzwermnederzetting (het woord zegt precies wat het is) en een typisch esdorp. Op de zwarte houten schuren zijn kenmerkende strovlechtwerken te vinden. Deze vind je ook nog stroomopwaarts in naburige dorpen langs de vecht.