Beerze

Een bezoek aan Beerze met haar zandvlaktes, jeneverbessen en natte heide is een unieke natuurbeleving!

Beerze, foto Ruud Ploeg
Gebied

Beerze is een natuurgebied van ongeveer 400 hectare groot en ligt ten zuiden van de Vecht tussen Ommen en Mariënberg. Het natuurgebied is erg divers. Zo zijn er de cultuurgronden langs de Vecht bij het esdorp Beerze, het oorspronkelijke landgoed Beerze bestaande uit een landhuis en landgoedbos, het stuifzand, mooie oude dennenbossen, een langgerekt met eiken(hakhout) beplant kamduin, uitgestrekte jeneverbesstruwelen, een veenputtencomplex en droge en natte heide.

Beerze is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. Door de grote verscheidenheid van het gebied leven er veel verschillende planten en dieren, zoals de adder en het klein blaasjeskruid. Vanwege haar gevarieerdheid en geweldige vergezichten, is Beerze absoluut de moeite van een bezoek waard!

Buitengewoon Bijzonder Beerze

Een klein deel van het bijzondere hoogveen, dat behoort tot het natuurlijk erfgoed van Nederland, ligt hier in Beerze. Beerze heeft daarnaast nog meer bijzonders te bieden, zoals kamduinen die de strijd met het zand laten zien, natte heide en de majestueuze jeneverbessen.

Lees meer

Natura 2000 natuurherstel

Beerze staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw en het toenemende verkeer. Daarom gaan we Beerze versterken. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat de kwetsbare planten en dieren er kunnen blijven leven en wij ervan kunnen blijven genieten.

Lees meer over wat we gaan doen
Jan Werndly
nieuws

Experiment: begrazing heide door geiten

Geen schapen, maar landgeiten begrazen momenteel de heide in Beerze. Het is een pilot van Landschap Overijssel. Terreinbeheerder Evert legt uit: "Hier in Beerze is de opgroei te groot voor schapen, daarom proberen we het nu met geiten. Op een natuurlijke manier kunnen zij de bebossing van open stukken tegengaan. En ze halen niet alleen de begroeiing op de heide weg, ze poepen ook links en rechts."

Lees verder
Beerze, foto Nico Kloek

Waar werken we nu aan?

In het najaar van 2020 werken we aan het stuifzandgebied ten zuiden van camping Beerze Bulten. We verwijderen het bos en de strooisellaag langs de randen, zodat de wind weer vat krijgt op het zand en hier heide kan groeien. Ook werken we op het Beerzerveld aan het dempen van greppels en het ophogen van kades om het gebied natter te maken.

Lees meer

Verbeteren van heide door steenmeel

Op Beerze zijn we naast het uitbreiden en verbinden van de heide ook bezig met het verbeteren van de heide. Dit doen we o.a. door het toepassen van steenmeel. Met het toevoegen van steenmeel dragen we voor een deel bij aan het herstel van de mineralenbalans in de bodem en creëren we een sterker heidelandschap.

Lees verder

BuitenGewoon

Dit natuurgebied is een van de tien natuurgebieden die Landschap Overijssel beheert die zo bijzonder zijn dat ze de Natura 2000 status hebben gekregen. Deze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Dat we deze buitengewoon bijzondere natuur hebben in Overijssel, daar kun je trots op zijn! Elk gebied is (soms beperkt) toegankelijk voor publiek. Je kunt er heerlijk tot rust komen, ontspannen, bewegen en genieten.

Veelgestelde vragen

Welke planten en dieren komen er allemaal voor in Beerze? Wie voert de herstelmaatregelen uit? Waar blijven de vissen als er gebaggerd wordt? Antwoorden op deze en nog veel meer 'veelgestelde vragen'!

Veelgestelde vragen

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?