Twente

Dal van de Mosbeek

De Mosbeek, Gerard Berendsen
De Mosbeek  Foto Gerard Berendsen
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Langzaam welt het water uit de grond op. Onophoudelijk. In het Dal van de Mosbeek ontspringen verschillende bronnen die stroompjes worden en zo samen beken vormen, waaronder de Mosbeek. Aan deze natuurlijke ‘kraantjes’ met kalkrijk water, hebben we het mooie landschap van het Dal van de Mosbeek te danken.

Beschermde natuur

Wandelen over de heide, uitrusten bij de prachtige bronnen en beken en luisteren naar het geroffel van zwarte spechten. Dat is voor veel bezoekers het plezier van het Dal van de Mosbeek. Doordat dit bronnenlandschap op een stuwwal ligt, ontstaan er allerlei doorkijkjes. Het kalkrijke water vormt een goede voedingsbodem voor zeldzame planten zoals de echte koekoeksbloem, beenbreek, orchideeën, klokjesgentiaan en vetblad. Daarom is Dal van de Mosbeek aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied.

Dal van de Mosbeek
Dal van de Mosbeek  Foto Nico Kloek
Dal van de Mosbeek
Dal van de Mosbeek  Foto Nico Kloek
Dal van de Mosbeek
Dal van de Mosbeek  Foto Nico Kloek

Bronnen en beken

Twee ijstijden staan aan de oorsprong van dit gebied. Het kruiende ijs duwde de ondergrond omhoog en vormde zo de stuwwal van Ootmarsum, die bestaat uit keileem en dekzand. Door de combinatie van verschillende grondsoorten en het hoogteverschil, ontstaan bronnen met grondwater. Deze bronnen zorgen voor het ontstaan en voortbestaan van drie beken: Hazelbekke, Springendalsebeek en de Mosbeek.

Brug over de Mosbeek
Brug over de Mosbeek   Foto Dook van Gils
Rietorchis
Rietorchis   Foto Mark Zekhuis

Ontdek het Dal van de Mosbeek!

De Mosbeek is de levensader van het Dal van de Mosbeek. Het kalkrijke water zorgt voor een waardevol stuk natuur met vochtige heide, blauwgrasland, kalkmoeras en broekbos. De Mosbeek en de bijzondere planten in het gebied hebben het zwaar. Ze hebben natte voeten nodig, terwijl het gebied steeds droger wordt. Daarom zorgen we ervoor dat het water langer in het gebied wordt vastgehouden. We doen dit door de beek minder diep te maken en ervoor te zorgen dat het water niet te snel door de beek stroomt. Benieuwd? We hebben tal van routes in het gebied:

Rietorchis

Help mee: elke vierkante meter telt!

Wil jij bijdragen aan het behoud van natuurgebieden zoals het Dal van de Mosbeek? Er zijn allerlei manieren waarop je kunt helpen. Bijvoorbeeld door je in te zetten als vrijwilliger of door donateur te worden. We zijn blij met alle bijdragen, groot en klein. Help je mee?

Bezoekerscentrum IJs en Es

Informatiecentrum IJs & Es

Bezoek ons Infocentrum IJs & Es voor een uitgebreide expositie over de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Eén of enkele keren per maand starten onze gidsen vanaf deze plek ook een excursie! Naast het Infocentrum ligt Watermolen Bels: hier kan je terecht voor een heerlijke pannenkoek of kopje koffie of thee. Een paar honderd meter verder ligt Watermolen Frans. Een historische parel waar je meer te weten komt over het vroegere leven van de molenaars.

Brongebied Dal van de Mosbeek

Natura 2000-herstelmaatregelen

Het Dal van de Mosbeek valt binnen het Natura 2000-gebied Springendal - Dal van de Mosbeek. De natuur in dit gebied staat onder druk. Op dit moment voeren we natuurherstel uit om het gebied duurzaam te beschermen voor de toekomst. Dit is goed voor de biodiversiteit en voor ons, om van te kunnen blijven genieten. De kwetsbare bronnen van de Mosbeek zijn in 2019 opgeknapt. Bij de Vasserheide wordt binnenkort natuurherstel uitgevoerd. In de Manderheide, dat onderdeel is van het Dal van de Mosbeek, zijn we ook bezig met natuurherstel. Het uitbreiden, verbinden en robuuster maken van de heide is hier de opgave. Klik op onderstaande link voor meer informatie over het natuurherstel.

Eropuit

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!