Aamsveen

Een bezoek aan het Aamsveen met zijn levend hoogveen is een unieke natuurbeleving!

Gebied

Een bezoek aan het Aamsveen met zijn levend hoogveen is een unieke natuurbeleving die je niet snel zult vergeten. Het Aamsveen behoort tot de weinige overgebleven hoogveengebieden in West-Europa. Vlak na de ijstijden waren grote delen van Oost-Nederland bedekt met hoogveen. Trilveen van dikke, zompige veenmostapijten zo ver het oog reikte. Ruig en nauwelijks toegankelijk. Veel van deze veengebieden zijn ontgonnen om plaats te maken voor landbouw. Het Aamsveen is bewaard gebleven.

Het Aamsveen is zo bijzonder, dat Europa het heeft aangewezen als een Natura 2000-gebied. Het hoogveen zorgt voor een afwisselend leefgebied voor onder andere het heideblauwtje en de welriekende nachtorchis. Natuurliefhebbers genieten van de uitgestrektheid, de rust en van de grote natuurlijke waarde van het Aamsveen.

Foto Ruud Ploeg

Buitengewoon Bijzonder Aamsveen

Het Aamsveen is een veengebied op de Nederlands-Duitse grens aan de westzijde van een lage stuwwal ten zuiden van Enschede. Het Aamsveen is ontstaan na afgraving van grote stukken hoogveen. In het Aamsveen vind je naast afgegraven hoogveen ook natte broekbossen, heidevelden, veenputten en schraalgrasland. Deze geweldige afwisseling maakt het Aamsveen aantrekkelijk voor mens, plant en dier.

Lees meer

Werk aan de winkel

Het Aamsveen staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw en het toenemende verkeer. Daarom gaan we het Aamsveen versterken. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat de kwetsbare planten en dieren er kunnen blijven leven en wij ervan kunnen blijven genieten.

Natura 2000 proces

In de zomer van 2018 zijn de zogeheten eco-hydrologische systeemanalyse en het hoogveenonderzoek afgerond. Ze hebben duidelijk gemaakt hoe de planten, dieren en het landschap samenhangen met de waterhuishouding in het gebied en hoe het ‘systeem’ als geheel functioneert. De resultaten en conclusies zijn waardevolle uitgangspunten bij het uitwerken van de natuurherstelmaatregelen. Samen vormen deze straks de kern van het inrichtingsplan voor het Aamsveen dat in 2019 ter goedkeuring aan de provincie Overijssel - opdrachtgever van het project - wordt voorgelegd.

Welke stappen zijn gezet? En welke volgen nog?

Natura 2000

Dit natuurgebied is een van de tien natuurgebieden die Landschap Overijssel beheert die zo bijzonder zijn dat ze de Natura 2000 status hebben gekregen. Deze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Dat we deze buitengewoon bijzondere natuur hebben in Overijssel, daar kun je trots op zijn! Elk gebied is (soms beperkt) toegankelijk voor publiek. Je kunt er heerlijk tot rust komen, ontspannen, bewegen en genieten.

Downloads

Bekijk hier meer informatie over het Aamsveen