Buitengewoon Bijzonder Dal van de Mosbeek

Buitengewoon bijzonder en afwisselend

Het Dal van de Mosbeek is een BuitenGewoon bijzonder gebied met prachtige bronnen en beken en een afwisselend landschap. Door het bronnenlandschap en de ligging op een stuwwal zie je in het Dal van de Mosbeek mooie doorkijkjes met unieke planten en dieren. Twee ijstijden vormen de oorsprong van dit gebied. De grond bestaat uit keileem en dekzand, die op sommige plekken slecht doorlatend is waardoor bronnen van grondwater ontstaan. Deze bronnen zorgden voor het ontstaan en het voortbestaan van de drie beken: de Hazelbekke, de Springendalsebeek en de Mosbeek.

Vetblad, Jacob van der Weele

Vetblad

Vetblad is een vleesetende plant uit de blaasjeskruidfamilie. De bloeitijd is in mei en juni. De plant kan 13 tot 16 centimeter hoog worden. In Nederland is de soort zeldzaam. Vetblad komt altijd voor op voedselarme, vochtige gronden, meestal in moerassen. Op hun bladeren hebben ze klieren die een zoete, kleverige stof afscheiden. Met deze stof lokt de plant insecten en wanneer deze eraan blijven kleven, rolt het blad zich op en worden de insecten 'opgegeten'.

Vliegend hert, fotograaf Jacob van der Weele

Vliegend hert

Het vliegend hert is de grootste kever van Europa en kan wel 9 centimeter groot worden. De kever leeft in het kleinschalige houtwallenlandschap van de Mandermaten. Dit is de enige Twentse populatie en ook in de rest van Nederland is het vliegend hert erg zeldzaam. Dat komt omdat ze leven in oude bossen of houtwallen en die zijn er bijna niet meer. Mannetjes hebben hele grote kaken die ze hebben om te imponeren. De kleine kaken van de vrouwtjes zijn krachtig en scherp, maar ongevaarlijk.