Manderheide

Op de Manderheide gaan eeuwenoude cultuurhistorie en unieke natuur hand in hand.

Gebied

Manderheide

De Manderheide - onderdeel van het Springendal – Dal van de Mosbeek - ligt tussen Tubbergen en de Duitse grens. Het historische landschap, waarvan de eerste tekenen van menselijke bewoning uit de prehistorie stammen, is vandaag de dag ook een uniek natuurgebied. Er leven allerlei bijzondere planten en dieren, zoals het vliegend hert, de kamsalamander en duivelsnaaigaren.

De oudste tekenen van bewoning in het gebied stammen uit de prehistorie. Tussen 4.000 en 3.100 voor Christus vestigden zich er boerengemeenschappen die stukken bos in cultuur brachten. In de loop van de eeuwen daarna kreeg de Manderheide langzaam haar huidige verschijningsvorm: bos, (vergraste) heide, natuurakkertjes, jeneverbessenstruwelen en de bekende cirkels van Jannink.

BuitenGewoon bijzonder Manderheide

Uitgestrekt en soortenrijk historisch landschap, waar rust en ruimte nog de overhand hebben. Je ziet het niet veel meer, in Nederland. En daar waar het nog ligt, wordt het vaak bedreigd. De Manderheide in het Springendal - Dal van de Mosbeek is zo'n plek. Mede doordat het al duizenden jaren door mensen wordt bewoond en bewerkt, is hier een uniek natuurgebied van ruim 200 hectare ontstaan.

Lees meer

Werk in uitvoering

De Manderheide staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van industrie, landbouw en verkeer toe. Daarom versterken we de Manderheide. We maken het gebied weerbaarder zodat de kwetsbare planten en dieren die er leven er ook in de toekomst kunnen blijven bestaan. En mensen ervan kunnen blijven genieten.

Wat gebeurt er tussen 2021 en 2026?

Natura 2000-proces

Natura 2000 is een Europees initiatief om kwetsbare natuur in alle lidstaten te beschermen. De Manderheide heeft de Natura 2000-status en krijgt daardoor te maken met diverse natuurherstelmaatregelen. Wat precies, staat gedetailleerd omschreven in het inrichtingsplan Manderheide.

Meer over de stappen in het Natura 2000-proces

Natura 2000

Dit natuurgebied is een van de tien natuurgebieden die Landschap Overijssel beheert die zo bijzonder zijn dat ze de Natura 2000-status hebben gekregen. Deze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Dat we deze buitengewoon bijzondere natuur hebben in Overijssel, daar kun je trots op zijn!

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?