Wierdense Veld

Met haar 420 hectare groot was het ooit onderdeel van een immens groot en aaneengesloten hoogveengebied waar ook de Engbertsdijksvenen deel van uitmaakte.

Gebied

Vanaf de uitkijktoren achter de schaapskooi valt pas goed op hoe weids het landschap is. En dan te bedenken dat we maar over een klein stukje uitkijken van wat eens een aaneengesloten veengebied was waarvan ook de Engbertdijksvenen deel uitmaakten. Een immens groot en zompig gebied tussen de Sallandse Heuvelrug en de lagere stuwwallen van Wierden en Hoge Hexel.

Het Wierdense Veld maakt, net als de overige hoogveenrestanten in Nederland, deel uit van een speciaal type hoogveen. Hoogvenen van de west-Europese laagvlakte langs de Atlantische kust. Vroeger waren grote delen van Nederland hiermee bedekt. Het belang van deze Nederlandse hoogvenen binnen Europa is erg groot. Daarom heeft het Wierdense Veld de Natura 2000-status gekregen.

In het Wierdense Veld vind je levend hoogveen. Het veenlandschap vormt een leefomgeving voor specifieke plant- en diersoorten die de zure en natte omstandigheden nodig hebben. Denk aan lavendelhei, ronde zonnedauw, hoogveenglanslibel, heikikker en de gladde slang. Omdat het gebied nat en ontoegankelijk is, kunnen grondbroeders, zoals de kraanvogel en watersnip, er hun nesten uitbroeden. Vanwege haar rust, uitgestrektheid en bijzondere planten en dieren, is het Wierdense Veld en absolute must-have voor natuurliefhebbers en zeker een bezoek waard!

Natuurherstel

Het Wierdense Veld staat, net als alle andere veengebieden in Overijssel, zwaar onder druk. Het gebied verdroogt, waardoor het veen zal verdwijnen. Om dit tegen te gaan, gaan we aankomende periode aan de slag met natuurherstel. Half augustus dit jaar starten we met het natuurherstel binnen de grenzen van het Wierdense Veld. We gaan ervoor zorgen dat het water in het gebied wordt vastgehouden en niet meer wegloopt naar de zandige ondergrond. Hiermee beschermen we het veenlandschap met al haar bijzondere planten en dieren. Ook rondom het Wierdense Veld zijn maatregelen nodig die met name te maken hebben met de grondwaterstand. In een gebiedsproces (getrokken door de Provincie Overijssel) wordt dit verder uitgewerkt en concreet gemaakt.

>>Bekijk in onderstaand filmpje wat we dit najaar in het Wierdense Veld gaan doen.

Natura 2000 Natuurherstel

Het Wierdense Veld wordt bedreigd door verdroging. In het verleden is hier veen afgegraven. Hierdoor zijn lekken ontstaan in de ondoorlatende gliedelaag die zich onder het veen bevindt. Het regenwater loopt hier weg de zandige ondergrond in. Dit terwijl de gliedelaag de functie heeft het regenwater tegen te houden de grond in te trekken waardoor het veen dat erboven groeit nat en zompig blijft. Door de lekken in de gliedelaag, verdroogt het veen en sterft het af. Daarom gaan we dit najaar de lekken dichten zodat het veen weer voldoende nat wordt en verder kan aangroeien.

Lees meer over wat we gaan doen
Veenmos

Buitengewoon Bijzonder Wierdense Veld

Het Wierdense Veld is een gebied met hoogveen. Hoogveen is een pakket van op elkaar gepakte, onverteerde, dode plantenresten voornamelijk veenmos. Het ontstaat doordat water niet kan wegzakken de grond in. Het Wierdense Veld is bijzonder om de lavendelhei die er groeit, de gladde slang en de kraanvogel. Maar als je er gaat wandelen zie je ook veel andere bijzondere planten en dieren. Misschien kom je de schaapskudde wel tegen waarmee Landschap Overijssel de heide beheert.

Lees meer

Wierdense Veld: laatste kans om hoogveen te redden

Het Wierdense Veld heeft de Natura 2000-status gekregen. Daarom kunnen we met elkaar de waterhuishouding in en rond het gebied herstellen. We begrijpen dat de effecten van het natuurherstel op de omgeving van het Wierdense Veld groot zijn. Toch zien we het herstel als een kans om dit bijzonder kwetsbare en bedreigde gebied te versterken en veilig te stellen voor de toekomst. Het natuurherstel van het Wierdense Veld staat volop in de belangstelling. Met dit artikel hopen wij helderheid te creëren in wat we de aankomende jaren gaan doen om het gebied te versterken en waarom dit juíst nu zo nodig is.

Lees hier het artikel

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?