Wierdense Veld

Een immens nat en zompig gebied tussen de Sallandse Heuvelrug en de lagere stuwwallen van Wierden en Hoge Hexel.

Gebied

Vanaf de uitkijktoren achter de schaapskooi valt pas goed op hoe weids het landschap is. En dan te bedenken dat we maar over een klein stukje uitkijken van wat eens een aaneengesloten veengebied was waarvan ook de Engbertdijksvenen deel uitmaakten. Een immens nat en zompig gebied tussen de Sallandse Heuvelrug en de lagere stuwwallen van Wierden en Hoge Hexel.

Het Wierdense Veld is een gebied met levend hoogveen en is bijzonder om de lavendelhei die er groeit, de gladde slang en de kraanvogel. Maar als je er gaat wandelen zie je ook veel andere bijzondere planten en dieren. Misschien kom je de schaapskudde wel tegen waarmee Landschap Overijssel de heide beheert.

Het Wierdense Veld is zo bijzonder dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. Vanwege haar rust, uitgestrektheid en bijzondere planten en dieren, is het Wierdense Veld en absolute must-have voor natuurliefhebbers en zeker een bezoek waard!

Wierdense Veld: laatste kans om hoogveen te redden

Het Wierdense Veld heeft de Natura 2000-status gekregen. Daarom kunnen we met elkaar de waterhuishouding in en rond het gebied herstellen. We begrijpen dat de effecten van het natuurherstel op de omgeving van het Wierdense Veld groot zijn. Toch zien we het herstel als een kans om dit bijzonder kwetsbare en bedreigde gebied te versterken en veilig te stellen voor de toekomst. Het natuurherstel van het Wierdense Veld staat volop in de belangstelling. Met dit artikel hopen wij helderheid te creëren in wat we de aankomende jaren gaan doen om het gebied te versterken en waarom dit juíst nu zo nodig is.

Lees hier het artikel
Veenmos

Buitengewoon Bijzonder Wierdense Veld

Het Wierdense Veld is een gebied met hoogveen. Hoogveen is een pakket van op elkaar gepakte, onverteerde, dode plantenresten voornamelijk veenmos. Het ontstaat doordat water niet kan wegzakken de grond in. Het Wierdense Veld is bijzonder om de lavendelhei die er groeit, de gladde slang en de kraanvogel. Maar als je er gaat wandelen zie je ook veel andere bijzondere planten en dieren. Misschien kom je de schaapskudde wel tegen waarmee Landschap Overijssel de heide beheert.

Lees meer

Werk aan de winkel

Het Wierdense Veld staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw en het toenemende verkeer. Daarom gaan we het Wierdense Veld versterken. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat de kwetsbare planten en dieren - denk hierbij zeker ook aan de insecten! - er kunnen blijven leven en wij ervan kunnen blijven genieten.

Lees meer over wat we gaan doen

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?