Begrazing

Schaapskudde op de Archemerberg
Schaapskudde op de Archemerberg  Foto Bertus Webbink
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

In verschillende natuurterreinen van Landschap Overijssel worden dieren ingezet als natuurlijke maaimachines. De grazers voorkomen niet alleen dat de heide dichtgroeit, ze zorgen ook voor extra variatie in het gebied en ze pakken de boomopslag en grassen aan. Zo graast onze eigen schaapskudde op de Lemelerberg, lopen er heidekoeien van boer Gert-Jan Roesthuis in Bergvennen Brecklenkampse Veld en grazen Welshpony's op de kruidenrijke oevers langs de Regge.

Gevarieerd landschap

De grazers voorkomen niet alleen dat de heide dichtgroeit, ze zorgen ook voor extra variatie in het gebied. Bijvoorbeeld doordat er looproutes ontstaan, als gevolg van de voorkeur van de kudde om op een bepaalde manier te bewegen. Op deze ‘vaste’ routes ontstaan zandige paadjes. Die worden op hun beurt weer groeiplekken voor kruiden en een welkome plek voor reptielen om op te warmen. Niet alleen heide, maar ook grassen en boomopslag pakken de grazers aan.

Goed voor de biodiversiteit

Door de inzet van grazers neemt het aantal planten- en diersoorten toe. Plantensoorten die overheersen, zoals het pijpenstrootje, houden grazers kort en hiermee in bedwang. Daarnaast zorgt het begrazen van de heide voor verjonging van de heide. Dieren als zandhagedis, levendbarende hagedis, boomleeuwerik, geelgors, boompieper, nachtzwaluw en mierenleeuw profiteren hiervan.

Schakel marketing cookies in om deze content te tonen

Voor video's maken we o.a. gebruik van YouTube. YouTube plaatst cookies voor het weergeven van relevante video's.

Cookie-instellingen
Schaapskudde Lemelerberg

Ja, ik help mee het landschap in Overijssel te beschermen.

Ik word donateur
Heidekoe

Heidekoeien

Op de Manderheide en in Bergvennen Brecklenkampse Veld lopen heidekoeien. Dit speciale en zeldzame runderras eet niet alleen grassen maar ook jong hout, zoals berkjes en vuilboom. Ook pijpestro en andere grassen en kruiden die je in heideterreinen vindt, lusten ze graag. Door hun graasgedrag helpen ze niet alleen de heide open te houden, ze vergroten óók de biodiversiteit. De koeien veranderen de begroeiing van het gebied doordat ze paadjes en open zandplekken maken en poepplekken hebben. Ook nemen ze zaden mee in hun vacht, die er ergens anders weer uit vallen. De extra variatie die hierdoor ontstaat, is p geen enkele andere manier na te bootsen. Begrazing zorgt voor variatie!

Zomer op de Lemelerberg, schaapskudde

Schaapskudde

De Lemelerberg wordt sinds 1970 beheerd door Landschap Overijssel. . Sinds 1979 voorkomt een kudde van zo’n tweehonderd Veluwse heideschapen dat de Lemelerberg dichtgroeit. Het Veluws heideschaap behoort tot de zeldzame huisdierrassen. Het is een opvallend groot, hoogbenig schaap dat flinke afstanden kan lopen. Eén van de eigenschappen van heideschapen is dat ze kunnen leven van schrale (voedselarme) heidevegetatie, wat ze uitermate geschikt maakt om te worden ingezet voor de begrazing van heideterreinen.

Heidekoe Manderheide
Heidekoe op de Manderheide  Foto Margot Schulte
Schaapskudde Archemerberg
Schaapskudde op de Archemerberg  Foto Bertus Webbink
Koeien drinken uit Regge
Drinkende koeien bij de Regge  Foto Angél Pinxten
Geitenkudde Beerze
Geitenkudde Beerze  Foto Evert Dijk
Geitenkudde Beerze
Geitenkudde Beerze  Foto Evert Dijk