Landschap Overijssel is het Dinamo Fonds zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de verzorging van onze schaapskudde op de Lemelerberg. Dankzij het fonds heeft Landschap Overijssel de inzet van dierenartsen tijdens de lammertijd, inentingen en advies bij ziekte van één van de bordercollies kunnen bekostigen. Heel belangrijk! Want gezonde schapen zijn onmisbaar voor een gezond en open heidelandschap op de Lemelerberg.

Niet alleen een mooi plaatje
De schaapskudde, de honden en uiteraard herder Anita zorgen voor een mooi landschapsbeeld, maar dragen ook bij aan meer biodiversiteit. De kudde begraast 400 hectare heidegebied en bossen. De 200 grote, hoogbenige, Veluwse heideschapen kunnen leven van de schrale heidevegetatie en pakken ook grassen en boomopslag aan. Hierdoor neemt het aantal planten- en diersoorten toe. Soorten die overheersen, zoals bijvoorbeeld het pijpenstrootje, worden in bedwang gehouden. Heideplanten worden verjongt. De kudde verblijft in onze eigen schaapskooi.