Droogte

Droogte
Droogte in de Borkeld  Foto Gonny Sleurink

We zien de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker om ons heen. Wat kunnen we doen om ons landschap beter voor te bereiden op de toekomst?

N 52° 29.556' E 006° 12.077'

We zien de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker om ons heen. We hebben te maken met extreme weersomstandigheden en structurele verdroging. De oogst van boeren mislukt en ook de natuur heeft het moeilijk: bossen en planten verdwijnen, vennen vallen droog met insecten- en vissterfte tot gevolg. Het is tijd om zuinig om te gaan met ons water.

Gevolgen van droogte

De droogte heeft landelijk grote gevolgen en veroorzaakt een opeenvolging van negatieve gevolgen voor zowel de natuur als de landbouw. Het resultaat: een aantasting van het landschap waarin we wonen, werken en ontspannen. Vennen vallen droog met insecten- en amfibieënsterfte tot gevolg. Daarnaast raken bomen verzwakt. In combinatie met droge zomers geeft dit de letterzetter vrij spel. Dit minuscule kevertje profiteert van de droogte. Het baant zich een weg onder de bast van verzwakte naaldbomen en zorgt zo voor een massale sterfte. Vooral fijnsparren moeten het ontgelden.

Klimaatrobuuster

Het herstel van deze schade op de lange termijn wordt steeds uitdagender. Daarom is het van essentieel belang dat we nu alle mogelijke maatregelen treffen om ons kostbare bodem- en watersysteem veerkrachtig te maken. Om verdroging tegen te gaan willen we Overijssel klimaatrobuuster inrichten.

Landbouw met schade door droogte
Landbouw met schade door droogte   Foto Mark Zekhuis
HOP Bas Worm

Haarvaten op peil (HOP)

Binnen dit project werken grondeigenaren en overheid samen. Het programma HOP is gericht op de bestrijding van droogte in de hogere delen van Overijssel waar geen wateraanvoer aanwezig is. Het is extra belangrijk om op deze plekken water vast te houden en zo de gevolgen van droogte voor landbouw en natuur te verminderen.

Regge Gonny Sleurink (2)

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON)

Met behulp van diverse projecten wordt zoetwater vastgehouden. Met het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) werken regionale partners aan een klimaatbestendig en robuust watersysteem, zodat watertekorten worden voorkomen en we voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden.

Wierdense Veld Mark Zekhuis

Gevolgen van droogte voor het Wierdense Veld

Het Wierdense Veld staat, net als alle andere veengebieden in Overijssel, zwaar onder druk. Het gebied verdroogt, waardoor het veen zal verdwijnen. Om dit tegen te gaan, hebben we de afgelopen periode natuurherstel uitgevoerd. We hebben ervoor gezorgd dat het water in het gebied wordt vastgehouden en niet meer wegloopt naar de zandige ondergrond. Hiermee beschermen we het veenlandschap met al haar bijzondere planten en dieren.

Elke vierkante meter helpt!

Help jij mee om ons landschap te beschermen? Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Steun ons