Twente

Regge Dammarkte

Regge Gonny Sleurink (2)
Regge  Foto Gonny Sleurink
52.482841198603765, 6.4371122592704335

De Regge ontspringt bij Diepenheim om zo’n 60 kilometer verder uit te monden in de Vecht bij Ommen. Een gebied dat de afgelopen 20 jaar robuuster is geworden dankzij het Reggeherstelproject. Via kruidenrijke kernen willen we het gebied verder versterken. Zo ook bij de Regge Dammarkte ter hoogte van Hancate.

Natuurlijke loop

De laatste 20 jaar is hard gewerkt aan herstel van de Regge om de natuurlijke loop van de rivier terug te krijgen in het landschap. Doel daarvan is het vasthouden en geleidelijk loslaten van water bij hevige regenval. Ook mag de Regge op bepaalde plekken (gecontroleerd) buiten de oevers treden. En door haar bochten, vormt de rivier voortaan weer zelf het landschap; buitenbochten kalven af en worden steiler, binnenbochten zanden aan en worden licht glooiend. Door al deze maatregelen ontstaat een nieuw soort dynamische natuur. Niet alleen mooi om te zien, maar ook goed voor onze soortenrijkdom!

“De Regge is ooit rechtgetrokken maar na herstelmaatregelen meandert de Regge weer bijna als vanouds door het landschap! ”
Evert Dijk, terreinbeheerder van gebieden rondom de Regge
Regge Hancate Egede
Regge Hancate Egede   Foto Nico Kloek
Regge Velderberg
Regge Velderberg  Foto Gonny Sleurink
Regge
Regge   Foto Mark Zekhuis
Natuurwerkgroep Regge 2017
Natuurwerkgroep Regge 2017  Foto Bas Hoogsteder

Van Hancate tot Katenhorst

In de Hellendoornse buurtschap Hancate begon het hersteltraject in 2004. Daar kreeg de Regge als eerste weer een slingerende loop in het nieuwe natuurgebied Velderberg. Daarna kwamen ook de gebieden Kalvenhaar en De Tatums aan de beurt. Inmiddels zien we hier volop nieuwe natuur. Het gebied van Hancate tot Katenhorst is heel divers. In het noordelijk deel - bij Lemele en Hancate - is de Regge lang en smal. Hier zien we graanakkers op de hoge es. Het wilgenstruweel op de lagere delen trekt blauwborst, nachtegaal en waterral aan. In het meer zuidelijk gelegen Katenhorst heeft de Regge een wat bredere loop. Daar zijn de oude essen weer zichtbaar en wordt er ook winterrogge geteeld. Algemene struiksoorten als meidoorn, hondsroos en kruiden als duizendblad en margriet komen inmiddels spontaan op. Een mooie ontwikkeling.

Natuurwerkgroep Regge 2017

Handen uit de mouwen voor de Regge?

Wil jij als vrijwilliger meehelpen om de nieuwe natuur langs de Regge verder te versterken? We zien je graag komen! De natuurwerkgroep De Regge is een vrijwilligersgroep die zich inzet voor het beheer en onderhoud van de natuur rondom de Regge bij Nijverdal en Hellendoorn. De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door Landschap Overijssel.

Kleine ratelaar

Kruidige kernen dankzij jouw steun!

In het najaar van 2020 deed Landschap Overijssel de oproep om te helpen bij de aanleg van kruidige kernen in het Reggedal. De respons was enorm. Met maar liefst 627 giften is ruim € 35.000 opgehaald. Daarbij kwam de gift van IJsfabriek Ben & Jerry’s in samenwerking met de Gemeente Hellendoorn. “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen willen investeren in hun natuurlijk leefomgeving”, zegt terreinbeheerder Evert Dijk trots. Door het kruidenrijke zadenmengsel wordt het Reggedal gevarieerder en dat is goed voor de soortenrijkdom. De kruiden trekken veel insecten, vogels en andere dieren aan, zoals het icarusblauwtje en de geelgors die profiteren van de natuurlijker omstandigheden.

Eropuit