Gemeente Staphorst zoekt gebieden om na 2030 voldoende duurzame energie met windmolens op te wekken. Het zoekgebied aan de A28 heeft de voorkeur van het college en Raad. Als landschap- en natuurbeschermingsorganisatie zien wij de urgentie om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Wij steunen de gemeente Staphorst in de voorkeur voor het zoekgebied aan de A28, een gebied dat aansluit bij bestaande windturbines. In eerste instantie had het college twee gebieden als ‘terugvalopties’ op het oog. Dit betrof een gebied bij het Staphorsterbos en bij het Westerhuizingerveld, dichtbij onze natuurterreinen Vledders en Leijerhooilanden en het Reestdal.

Effecten windmolens op natuurbeleving
Wij hebben in een zienswijze kenbaar gemaakt bezwaar te hebben tegen windturbines in het Westerhuizingerveld. Dit vanwege effecten op roofvogels, kraanvogels, het authentieke Reestdal en de cultuurhistorie van de Vledders en Leijerhooilanden. De rust en de puurheid van het landschap maken het een interessant gebied voor recreatie en toerisme en dat is één van de economische dragers van het gebied. Bij de afweging van voor- en nadelen van de windmolens door gemeente Staphorst, ontbrak de analyse over de effecten op landschapsbeleving van deze natuurgebieden.

Uitsluitingsgebieden windenergie
Mede naar aanleiding van de zienswijze van Landschap Overijsel, heeft de Raad besloten af te zien van het zoekgebied voor windmolens dat het dichtst bij de natuurgebieden Vledders en Leijerhooilanden en het Reestdal ligt. Dat betekent dat er in deze gebieden in de toekomst geen grootschalige windmolens geplaatst mogen worden. Wij zijn blij met besluit van de Raad, die onze aandachtspunten ter harte heeft genomen!