In balans

"We hebben dit erf in 2014 gekocht en proberen het steeds verder in balans op te bouwen: gericht op bodem, water, lucht, gewas en biodiversiteit. We wonen in een weidevogelgebied, in oudste polder van Nederland. Hier werk ik als akkerbouwer, naast mijn baan in loondienst."

Liefde voor de plek

"We genieten van deze woon- en werkplek, omdat we steeds weer iets nieuws beleven. Er gebeurt elk moment van de dag, elke week en elk jaar weer iets wat je nog niet eerder gezien hebt." Bezoekers zijn welkom zodat Annuska en Leo kunnen laten zien dat gangbare bedrijfsvoering en het beheren van natuurlijke elementen samengaat. "Dat kunnen mensen hier beleven. Mensen zijn welkom om vragen te stellen over agrarisch natuurbeheer en erfinrichting en nog veel meer."