In het landschap vind je nog veel plekken die te maken hebben met het geloof. Kerken, kloosters en Mariakapelletjes zijn de bekendste. Maar ook plekken waar vroeger bijvoorbeeld ‘hagepreken’ werden gehouden, waar mensen opkwamen voor hun geloof en zich uitspraken tegen de onderdrukking, geven betekenis aan het landschap. Landschap Overijssel wil de relatie tussen mensen, geloof en landschap graag zichtbaar houden.

Religie is al eeuwenlang op allerlei manieren verweven met ons landschap. In de prehistorie brachten mensen offers op speciale offerplekken, zoals laaggelegen moerassen. Begraven gebeurde juist op hogere plekken, denk aan grafheuvels en urnenvelden. Toen het christendom zijn intrede deed, ontstonden nieuwe rituelen. Waar in de prehistorie goddelijke krachten aan de natuur zelf werden toebedeeld, zien we tijdens het katholicisme dat het landschap meer een fysieke plek biedt om kerken en kapelletjes te bouwen.