Boetelerveld

Het laatste onontgonnen stukje van het uitgestrekte Sallandse heidelandschap is zeker een bezoek waard!

Gebied

Het Boetelerveld is een natuurgebied dat bij het buurtschap Boetele in de gemeente Raalte ligt. Het natuurterrein is 170 hectare groot. Het gebied hoorde vroeger bij de havezate Schoonheten en zou in 1953 ontgonnen worden. Na de watersnoodramp in Zeeland werden echter alle beschikbare middelen daar ingezet. Er waren geen machines en mankracht meer over om het Boetelerveld te ontginnen. Daarom is dit unieke stukje natte heide bewaard gebleven.

Het Boetelerveld is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. Het Boetelerveld is mede zo bijzonder om de klokjesgentiaan die hier groeit en vanwege de kamsalamander. Maar als je er gaat wandelen zie je ook veel andere natuurpareltjes.

Het Boetelerveld is een oase van rust middenin een landbouwgebied. Vanwege de stilte en de bijzondere planten en dieren die er leven, is het Boetelerveld een must-have voor natuurliefhebbers en zeker een bezoek waard!

Buitengewoon Bijzonder Boetelerveld

Het Boetelerveld is een prachtig en afwisselend gebied dat bekend staat om haar rust en natuurlijke waarde. Door het leem dat hier in de grond zit, zijn er sterke wisselingen in de grondwaterstand. Dit trekt bijzondere planten en dieren aan. Ruim een derde van het Boetelerveld bestaat uit natte tot vochtige heide. Tussen de heidestruiken staan bijzondere planten zoals klokjesgentiaan en kleine zonnedauw. Bos zie je hier ook, met grove dennen in vreemde natuurlijke vormen.

Lees meer

Werk aan de winkel

Het Boetelerveld staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw en het toenemende verkeer. Daarom gaan we het Boetelerveld versterken. We maken het gebied weerbaarder zodat de kwetsbare planten en dieren die er leven er ook in de toekomst kunnen blijven bestaan. En mensen ervan kunnen blijven genieten.

Lees meer over wat we gaan doen

Natura 2000 proces

Het inrichtingsplan voor het Boetelerveld is in mei 2018 afgerond en daarna opgenomen in een zogeheten Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit PIP is in juli 2019 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel. Pas na akkoord door Provinciale Staten is het PIP definitief. Voor de uitvoering van de herstelmaatregelen binnen en buiten het natuurgebied zijn vergunningen en ontheffingen nodig. Op al deze procedures is inspraak mogelijk. Wanneer de eerste schop de grond ingaat, is daardoor niet precies te voorspellen. De verwachting is dat de uitvoering op zijn vroegst in de zomer van 2020 (na het broedseizoen) van start kan.

Lees hier meer over hoe ver we zijn met Natura 2000

Natura 2000

Dit natuurgebied is een van de tien natuurgebieden die Landschap Overijssel beheert die zo bijzonder zijn dat ze de Natura 2000-status hebben gekregen. Deze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Dat we deze buitengewoon bijzondere natuur hebben in Overijssel, daar kun je trots op zijn!

Downloads

Bekijk onderstaand de downloads van het Boetelerveld