Buitengewoon Bijzonder Boetelerveld

Het Boetelerveld is een bijzonder gebied. De leemhoudende grond veroorzaakt sterke wisselingen in de grondwaterstanden. Dit trekt bijzondere planten en dieren aan. Ruim een derde van het Boetelerveld bestaat uit natte tot vochtige heide. Tussen de heidestruiken staan bijzondere planten zoals klokjesgentiaan en kleine zonnedauw. Bos zie je hier ook, met grove dennen in vreemde natuurlijke vormen.

Klokjesgentiaan

Natte heidegebieden zijn bij uitstek de gebieden waar klokjesgentiaan bloeit. Doordat er nog maar weinig van dit soort gebieden zijn, is deze mooie plant erg zeldzaam geworden. Het is een zogenaamde sleutelsoort, een soort die door zijn aanwezigheid laat zien dat de heide in prima conditie is.

Kamsalamander

De kamsalamander heeft zijn naam te danken aan de getande rugkam waar het mannetje in het voorjaar tijdens de voortplantingperiode aan te herkennen is. In die tijd leeft hij in en bij poelen. De rest van het jaar leeft hij op het land en heeft hij geen kam. Door het verdwijnen van zijn leefgebieden is de kamsalamander sterk in aantal achteruitgegaan.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?