Werk aan de winkel

Bij het Boetelerveld is de grootste opgave om de verdroging aan te pakken. Dit doen we door delen van het bos te verwijderen: de aanwezige bomen verdampen veel water en dragen zo fors bij aan de verdroging van het gebied. Maar we gaan ook sloten dempendie zorgen voor de afvoer van water in het gebied. Kleine stukjes voormalig bos en kleine stukjes grasland worden geplagd; we schrapen de voedselijke bovenlaag van de bodem weg, waardoor kritische plantsoorten als klokjesgentiaan en zonnedauw meer kans krijgen.

Van een paar poelen die in het Boetelerveld liggen, wordt de bodem voorzien van een waterdichte leemlaag. Hierdoor stroomt er geen water uit de poelen weg naar het grondwater.

Om beter te weten hoe wij het gebied straks optimaal kunnen beheren, doen we onderzoek naar de begrazing en het gewenste maaibeheer in het gebied.

Plagplek Boetelerveld, fotograaf Loekie van Tweel
Als we niets doen, groeit het Boetelerveld dicht met denneboompjes, fotograaf Loekie van Tweel
Grote Rietgat, poel die wordt voorzien van waterdichte leemlaag