Faunaonderzoek Zwolle en De Horte 2014

In opdracht van Landschap Overijssel, gemeente Zwolle en Waterschap Groot Salland inventariseren ruim veertig deskundige vrijwilligers dit jaar vele diersoorten in en rond Zwolle. Met dit grootschalige faunaonderzoek brengen zij de voorkomende broedvogels, reptielen en amfibieën, vlinders, libellen, zoogdieren, vissen en sprinkhanen in kaart. Het verkregen overzicht geeft inzicht in de biodiversiteit en helpt bij het afstemmen van het beheer in diverse natuurgebieden in en rond Zwolle. De vrijwilligers worden bij het inventariseren ondersteund door EcoGroen Advies.

Compleet beeld
Voor Landschap Overijssel richt het onderzoek zich op De Horte, Soeslo, Buitenlanden Langenholte, Maatgraven, Struinwaard en Sekdoorn, voor de gemeente Zwolle op het Westerveldse Bos, Agnietenberg en de uiterwaarden van het Zwarte Water, de Wythmenerplas en Golfbaan en voor Waterschap Groot Salland op alle watergangen in of grenzend aan de hiervoor genoemde gebieden. Doordat de drie organisaties het onderzoek gezamenlijk oppakken, ontstaat er een zeer compleet beeld van de voorkomende soorten en verspreiding hiervan over de verschillende natuurgebieden. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het EMKA, Hedwig Carolina Fonds, gemeente Zwolle en Waterschap Groot Salland.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?