Natura 2000 proces

Waar staan we in het Natura 2000 proces

De verkenningsfase van het Natura 2000-proces is inmiddels afgerond. De gebiedsanalyse is uitgevoerd, het beheerplan Vecht- en Beneden Reggegebied is definitief vastgesteld, en het inrichtingsplan is opgesteld. Onderdeel van het inrichtingsplan is het ontwerp. De conceptversie is gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst in het Theehuis op woensdag 13 juni 2018.

Inmiddels is ook het ontwerp, als onderdeel van het inrichtingsplan, definitief en ligt het ter beoordeling bij de Provincie.
We doen alles in goed overleg met de gemeente Ommen, provincie Overijssel en onze collega’s van bijvoorbeeld Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Realistatie

We gaan nu daadwerkelijk de realisatiefase in. Maandag 15 oktober begint de eerste fase van de boskap. We gaan in deze fase in het noorden op de Archemerberg en een deel in Park 1813 kappen. In totaal wordt 150 hectare nieuwe heide gerealiseerd. Daarvoor kappen we drie jaar lang, 2018 – 2021, tussen half oktober en half maart – buiten het broedseizoen - elk jaar 50 hectare bos.

Andere maatregelen

Daarnaast voeren we nog andere maatregelen uit, zoals het verwijderen van bosopslag, plaggen van enkele kleinere delen en extra maaibeurten om de heide open te houden. Naast deze inrichtingsmaatregelen blijven we ook regulier beheer uitvoeren.

Zuidhelling met jeneverbessen in 1980, fotograaf R. Kampman

Trekker

De Provincie Overijssel is trekker van het gebied Vecht, Beneden Regge waar de Lemelerberg (samen met Beerze) onderdeel van is. Landschap Overijssel is trekker voor de interne maatregelen Natura 2000 Lemelerberg.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Lemelerberg op de site van de Provincie Overijssel