Natura 2000 proces

Waar staan we in het Natura 2000 proces

Tijdens de zogenoemde Verkenningsfase is er van 2012 tot 2016 een gebiedsanalyse uitgevoerd en een ontwerp-beheerplan Vecht- en Beneden Regge opgesteld. Op dit moment verwerken we alle onderzoeken en informatie uit de gesprekken die we hebben gevoerd - en nog voeren -, in een inrichtingsplan en een ontwerpplan. We doen alles in goed overleg met de gemeente Ommen, provincie Overijssel en onze collega’s van bijvoorbeeld Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

We gaan ook uitgebreid met de omgeving in gesprek, bijvoorbeeld tijdens de eerste inloopbijeenkomst in juni 2018 en in persoonlijke gesprekken.

Realisatie
De realisatie van de plannen gebeurt in twee fasen; de eerste duurt tot 2021. Dan vindt er een evaluatie plaats en wordt gekeken naar het vervolg. Van 2021 tot 2027 vindt de verdere uitvoering plaats.

Voor de realisatie van de plannen is een aantal fasen belangrijk:

  1. Bestekfase
  2. Aanbesteding
  3. Aanvragen van de vergunningen en ontheffingen
  4. Uitvoeringsfase

Mis niets

Wil je niets missen van belangrijke momenten tijdens het proces? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief ‘Zicht op Lemelerberg’. Ook dat kan bij Jan Henk Schutte.

Zuidhelling met jeneverbessen in 1980, fotograaf R. Kampman

Trekker

De Provincie Overijssel is trekker van het gebied Vecht, Beneden Regge waar de Lemelerberg (samen met Beerze) onderdeel van is. Landschap Overijssel is trekker voor de interne maatregelen Natura 2000 Lemelerberg.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Lemelerberg op de site van de Provincie Overijssel