Natura 2000- wat doen we?

Waar staan we in het Natura 2000 proces?

In het najaar van 2020 werken we verder aan de ontwikkeling van een gevarieerd heidelandschap op de Lemelerberg. We zijn begin september gestart met grondbewerking op de 50 hectare waar eerder het bos is verwijderd. Hierdoor krijgt de heide de beste kans om zich te ontwikkelen en kunnen we goed beheer uitvoeren. Daarnaast werken we dit najaar op een aantal andere percelen aan de verdere heideontwikkeling

Planning

Volgens de Natura 2000-plannen staat nog 100 hectare op de agenda. We hebben gekeken op welke stukken van de Lemelerberg de meeste natuurwaarde is te bereiken. Deze stukken gaan we de komende drie jaar eerst oppakken. Elk jaar 20 hectare, te beginnen in het najaar van 2020. Na deze 60 hectare meten we de afgesproken natuurdoelen. Als deze dan al zijn behaald, is de overige 40 hectare heideontwikkeling wellicht niet of niet geheel nodig. Belangrijk is ook dat de provincie heeft besloten de bomenkap - een belangrijke maatregel om de heide te kunnen uitbreiden - elders te compenseren en extra bomen bij te planten.

We zijn tot deze aanpak gekomen, nadat de plannen voor de Natura 2000-gebieden in Overijssel opnieuw zijn bekeken. Dit om te bepalen of de afgesproken natuurdoelen ook bereikt kunnen worden met minder bomenkap. Hieruit blijkt dat de eerste berekeningen nog kloppen. Het oorspronkelijke plan blijft het beste om de heide te herstellen en bedreigde dieren en planten te beschermen. Tegelijkertijd begrijpen we heel goed dat de werkzaamheden veel landschappelijke impact hebben. En spelen er discussies over stikstof en CO2, die ook raken aan ons werk. Daarom pakken we de heideontwikkeling in kleinere delen op en bouwen we toetsmomenten in.

We zijn blij dat er duidelijkheid is over het vervolg en we verder kunnen met de heideontwikkeling. In Overijssel is 90% van de heide verdwenen in de laatste 100 jaar. Als we niets doen, raken we de heide kwijt. Dan is er geen leefgebied meer voor de kwetsbare dieren en planten die hier thuishoren. En kunnen mensen er niet meer van genieten.

Trekker

De Provincie Overijssel is trekker van het gebied Vecht, Beneden Regge waar de Lemelerberg (samen met Beerze) onderdeel van is. Landschap Overijssel is trekker voor de interne maatregelen Natura 2000 Lemelerberg.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Lemelerberg op de site van de Provincie Overijssel

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?