Agrarisch natuurbeheer

Voor meer biodiversiteit en een gezonde bedrijfsvoering

Foto: B. Velthuis

Wist je dat natuurlijke kruidenrijke graslanden zorgen voor een hogere grasopname bij de koe en daarmee meer melkgift? Kruidenrijk gras is ook nog eens bijzonder gezond voor het vee én een natuurlijk grasland draagt flink bij aan de biodiversiteit. In onderstaade factsheet lees je wat je kunt doen om jouw natuurlijke grasland optimaal te beheren voor biodiversiteit en bedrijfsvoering.