Akker- en graslanden

Ecologische waarde op het randje

Goed randenbeheer langs fiets- of wandelpaden, sloten, natuurgebieden en rond natte of schrale plekken verhoogt de ecologische waarde. Vogels, kleine zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten vinden er een ideale voedsel-, nest-, schuil- en overwinteringsplek.