Erven in Hof van Twente

Foto: Maarten van Geelen

De erven in de gemeente Hof van Twente zien er anders uit dan die in het Vechtdal of in de kop van Overijssel. Wanneer de kenmerken van boerenbedrijven (ligging in het landschap, erfstructuur, beplanting, bouwwijze, kleur- en materiaalgebruik, details) zich beperken tot een bepaalde streek, is er sprake van streekeigen kenmerken. De streekeigen kenmerken bepalen het karakter van de omgeving en het verschil met andere gebieden. Op veel erven in Hof van Twente zijn deze karakteristieke streekeigen kenmerken nog aanwezig.