Houtwal & (elzen)singel

Een houtwal is een rij bomen en struiken die soms wel, soms niet op een aarden wal (een soort dijkje) liggen. Vroeger, toen er nog geen prikkeldraad was gebruikten boeren zo’n wal om hun vee binnen hun terrein te houden. Het moest dus vooral ondoordringbaar zijn voor koeien, paarden of schapen. Bovendien konden de boeren af en toe wat bomen of struiken kappen en dit hout werd voor van alles gebruikt: als brandhout, of om gereedschapsstelen, meubels of hekken te maken. Houtwallen zijn niet alleen mooi in een landschap maar ze hebben ook nog steeds een belangrijke functie: ze geven beschutting aan het vee. Maar ze zijn ook een geschikte leefomgeving voor veel soorten dieren zoals buizerds, vlinders en reeën.

Houtwallen en singels verbinden

Houtwallen en singels hebben een ecologische functie. Voor veel planten en dieren vormen ze een netwerk van verbindingswegen in een landschap of tussen natuurgebieden. Ook dragen houtwallen en singels bij aan de identiteit en schoonheid van een streek, aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers, dus ook voor jou!

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?