Op en om de kuilhoop, volop voedsel en schuilplek voor insecten

Kuilhopen bij een boerderij zijn een uitstekende voedselbron voor veel plantensoorten en dieren die daarvan leven. Alle reden om aandacht te vragen voor deze vegetaties, die vaak uit gewoonte bestreden worden omdat dat er netter uitziet

Om een beeld te krijgen van wat je daar dan zoal kunt verwachten, is in augustus 2016 de flora van de kuilhoop in de gemeente Twenterand geïnventariseerd. Er werden 48 plantensoorten gevonden. Dit werd gedaan door Geert Euverman samen met HermJan Roep, specialist en karteerder van planten voor ondermeer Natuurmonumenten en Landschap Overijssel. Er werden ook verschillende vlinders, krekels, sprinkhanen en kevers gevonden. Deze kuilhopen zijn onder andere van belang voor ondermeer patrijzen, de adoptiesoort van de gemeente Twenterand.

Onderstaand een overzicht van de verschillende plantsoorten die in de gemeente Twenterand zijn geïnventariseerd. Dit geeft een beeld van de hoeveelheid planten die op en rond kuilhopen kunnen groeien.

Overzicht plantsoorten die kunnen groeien op een kuilhoop

* Deze lijst is samengesteld vanuit de gedane inventarisatie in de gemeente Twenterand.

 • Akkerdistel
 • Engels raaigras
 • Grote brandnetel
 • Kropaar
 • Varkensgras
 • Akkerkers
 • Fiorin
 • Hanenpoot
 • Kweek
 • Veldbeemdgras
 • Akkerkool
 • Geknikte vossenstaart
 • Harig knoopkruid
 • Moerasdroogbloem
 • Vogelmuur
 • Akkerviooltje
 • Gestreepte Witbol
 • Herderstasje
 • Paarse dovenetel
 • Windhalm
 • Beklierde basterdwederik
 • Gewone paardenbloem
 • Klein kruiskruid
 • Perzikkruid
 • Witte klaver
 • Beklierde duizendknoop
 • Gewone raket
 • Kleine duizendknoop
 • Reukeloze kamille
 • Zachte ooievaarsbek
 • Bijvoet
 • Gewone spurrie
 • Kleine ooievaarsbek
 • Ridderzuring
 • Zwart tandzaad
 • Canadese fijnstraal
 • Glad knoopkruid
 • Knopherik
 • Rode klaver
 • Zwarte nachtschade
 • Duizendblad
 • Greppelrus
 • Kompassla
 • Straatgras
 • Echte kamille
 • Groot kaasjeskruid
 • Korrelganzenvoet
 • Uitstaande melde

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?